david19710102
超级版主

[2019] [日本] [连载] [动画] [BT下载][七大罪:诸神的逆鳞 第3季][更新至20集][日语中字][MP4/MKV][720P/1080P][多版]

-->


七大罪 诸神的逆鳞 

七つの大罪 神々の逆鱗 (2019)


导演: 西泽晋
编剧: 池田临太郎 / 鈴木央
主演: 梶裕贵 / 雨宫天 / 久野美咲 / 悠木碧 / 铃木达央 / 更多...
类型: 动画 / 奇幻
制片国家/地区: 日本
语言: 日语
首播: 2019-10-09(日本)
集数: 24
又名: 七大罪 第三季 / The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods


七大罪 诸神的逆鳞的剧情简介 · · · · · ·


  根据情报显示,第三季的剧情将会相当精彩,第三季也是和十诫有关,梅利奥达斯将会对战实力强悍的十诫杰鲁德利斯,而且在第三季关于伊丽莎白和梅利奥达斯的因缘,qiwan.cc以及世界的秘密将会揭晓。另外根据漫迷透露:第三季最让人期待的就是艾斯卡诺和梅利奥达斯的战斗,最强男人VS团长,谁会赢呢? 

  

 

系列:http://www.btbtt.co/thread-index-fid-981-tid-4288124.htm 

#1楼
发帖时间:2019-10-09 20:40:45   |   回复数:18
david19710102
超级版主

[Ohys-Raws] Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin - 


4月前 #2楼
david19710102
超级版主

咪梦动漫组

MP4 1080P简中


4月前 #3楼
david19710102
超级版主

碗豆字幕組

MP4 1080P簡中/繁中


16 个附件 售价 大小 下载 时间

【豌豆字幕组】[七大罪 众神的逆鳞 Nanatsu_no_Taizai_Kamigami_no_Gekirin][01-13][简体][1080P][MP4].zip 0 金币 223.90K 2611 次 1月前

【豌豆字幕組】[七大罪 眾神的逆鱗 Nanatsu_no_Taizai_Kamigami_no_Gekirin][01-13][繁體][1080P][MP4].zip 0 金币 223.78K 777 次 1月前

【豌豆字幕組】[七大罪 眾神的逆鱗 Nanatsu_no_Taizai_Kamigami_no_Gekirin][14][繁體][1080P][MP4].torrent 0 金币 16.10K 2268 次 1月前

【豌豆字幕组】[七大罪 众神的逆鳞 Nanatsu_no_Taizai_Kamigami_no_Gekirin][14][简体][1080P][MP4].torrent 0 金币 16.09K 2912 次 1月前

【豌豆字幕組】[七大罪 眾神的逆鱗 Nanatsu_no_Taizai_Kamigami_no_Gekirin][15][繁體][1080P][MP4].torrent 0 金币 11.72K 2163 次 1月前

【豌豆字幕组】[七大罪 众神的逆鳞 Nanatsu_no_Taizai_Kamigami_no_Gekirin][15][简体][1080P][MP4].torrent 0 金币 11.72K 3360 次 1月前

【豌豆字幕組】[七大罪 眾神的逆鱗 Nanatsu_no_Taizai_Kamigami_no_Gekirin][16][繁體][1080P][MP4].torrent 0 金币 15.84K 1932 次 1月前

【豌豆字幕组】[七大罪 众神的逆鳞 Nanatsu_no_Taizai_Kamigami_no_Gekirin][16][简体][1080P][MP4].torrent 0 金币 15.84K 2625 次 1月前

【豌豆字幕組】[七大罪 眾神的逆鱗 Nanatsu_no_Taizai_Kamigami_no_Gekirin][17][繁體][1080P][MP4].torrent 0 金币 18.25K 1960 次 23天前

【豌豆字幕组】[七大罪 众神的逆鳞 Nanatsu_no_Taizai_Kamigami_no_Gekirin][17][简体][1080P][MP4].torrent 0 金币 18.25K 2758 次 23天前

【豌豆字幕組】[七大罪 眾神的逆鱗 Nanatsu_no_Taizai_Kamigami_no_Gekirin][18][繁體][1080P][MP4].torrent 0 金币 17.01K 1638 次 16天前

【豌豆字幕组】[七大罪 众神的逆鳞 Nanatsu_no_Taizai_Kamigami_no_Gekirin][18][简体][1080P][MP4].torrent 0 金币 17.03K 4368 次 16天前

【豌豆字幕組】[七大罪 眾神的逆鱗 Nanatsu_no_Taizai_Kamigami_no_Gekirin][19][繁體][1080P][MP4].torrent 0 金币 15.22K 1722 次 9天前

【豌豆字幕组】[七大罪 众神的逆鳞 Nanatsu_no_Taizai_Kamigami_no_Gekirin][19][简体][1080P][MP4].torrent 0 金币 15.24K 3661 次 9天前

【豌豆字幕組】[七大罪 眾神的逆鱗 Nanatsu_no_Taizai_Kamigami_no_Gekirin][20][繁體][1080P][MP4].torrent 0 金币 13.07K 1288 次 2天前

【豌豆字幕组】[七大罪 众神的逆鳞 Nanatsu_no_Taizai_Kamigami_no_Gekirin][20][简体][1080P][MP4].torrent 0 金币 13.09K 2303 次 2天前

4月前 #4楼
david19710102
超级版主

豌豆字幕组&LoliHouse

MKV 1080P+简繁中


4月前 #5楼
david19710102
超级版主

Dymy字幕组

MP4 720P繁中


18 个附件 售价 大小 下载 时间

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【01】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 12.54K 2002 次 4月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【02】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 20.00K 1582 次 4月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【03】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 17.83K 1421 次 4月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【04】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 19.59K 1400 次 3月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【05】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 20.00K 1267 次 3月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【06】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 18.63K 1316 次 3月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【07】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 18.63K 945 次 3月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【08】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 19.31K 1022 次 3月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【09】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 20.00K 966 次 2月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【10】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 19.59K 945 次 2月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【11】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 20.00K 840 次 2月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【12】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 19.59K 826 次 1月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【13】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 19.18K 868 次 1月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【14-15】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 18.07K 861 次 1月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【16】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 18.24K 700 次 28天前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【17】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 18.24K 630 次 20天前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【18】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 18.24K 574 次 14天前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【19】【BIG5】【1280X720】【MP4】.torrent 0 金币 17.95K 406 次 6天前

4月前 #6楼
david19710102
超级版主

Dymy字幕组

MP4 1080P繁中


18 个附件 售价 大小 下载 时间

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【01】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 18.69K 1428 次 4月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【02】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 17.67K 980 次 4月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【03】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 16.74K 1568 次 4月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【04】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 17.67K 742 次 3月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【05】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 17.21K 819 次 3月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【06】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 17.01K 665 次 3月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【07】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 17.21K 609 次 3月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【08】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 17.34K 588 次 3月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【09】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 17.89K 497 次 2月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【10】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 17.67K 630 次 2月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【11】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 17.67K 420 次 2月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【12】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 17.34K 490 次 1月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【13】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 17.69K 504 次 1月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【14-15】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 16.98K 490 次 1月前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【16】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 16.81K 308 次 28天前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【17】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 17.01K 294 次 20天前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【18】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 17.01K 224 次 14天前

【Dymy字幕組】【七原罪七大罪 諸神的逆鱗 Nanatsu no Taizai Kamigami no Gekirin】【19】【BIG5】【1920X1080】【MP4】.torrent 0 金币 16.85K 168 次 6天前

4月前 #7楼
david19710102
超级版主

cc动漫

MP4 1080P繁中

百度网盘 https://pan.baidu.com/s/102k1Ls7DZp70Ul0NP7f3bg  提取码:xtw6


15 个附件 售价 大小 下载 时间

​[c.c動漫][10月新番][七大罪 眾神的逆鱗][01][繁中内挂][AVC_AAC][1080P][網盤].torrent 0 金币 41.91K 546 次 4月前

​[c.c動漫][10月新番][七大罪 眾神的逆鱗][02][繁中内挂][AVC_AAC][1080P][網盤].torrent 0 金币 39.56K 385 次 4月前

[c.c動漫][10月新番][七大罪 眾神的逆鱗][03][繁中内挂][AVC_AAC][1080P][網盤].torrent 0 金币 34.56K 476 次 3月前

[c.c動漫][10月新番][七大罪 眾神的逆鱗][04][繁中内挂][AVC_AAC][1080P][網盤].torrent 0 金币 36.79K 371 次 3月前

[c.c動漫][10月新番][七大罪 眾神的逆鱗][05][繁中内挂][AVC_AAC][1080P][網盤].torrent 0 金币 36.20K 301 次 3月前

​[c.c動漫][10月新番][七大罪 眾神的逆鱗][06][繁中内挂][AVC_AAC][1080P][網盤].torrent 0 金币 35.01K 1008 次 3月前

​[c.c動漫][10月新番][七大罪 眾神的逆鱗][07][繁中内挂][AVC_AAC][1080P][網盤].torrent 0 金币 35.23K 245 次 2月前

​[c.c動漫][10月新番][七大罪 眾神的逆鱗][08][繁中内挂][AVC_AAC][1080P][網盤].torrent 0 金币 32.61K 210 次 2月前

​[c.c動漫][10月新番][七大罪 眾神的逆鱗][09][繁中内挂][AVC_AAC][1080P][網盤].torrent 0 金币 33.86K 259 次 2月前

​[c.c動漫][10月新番][七大罪 眾神的逆鱗][10][繁中内挂][AVC_AAC][1080P][網盤].torrent 0 金币 39.39K 280 次 2月前

​[c.c動漫][10月新番][七大罪 眾神的逆鱗][11][繁中内挂][AVC_AAC][1080P][網盤].torrent 0 金币 34.72K 259 次 1月前

​[c.c動漫][10月新番][七大罪 眾神的逆鱗][12-15][繁中内挂][AVC_AAC][1080P].torrent 0 金币 70.22K 126 次 19天前

​[c.c動漫][10月新番][七大罪 眾神的逆鱗][16][繁中内挂][AVC_AAC][1080P][網盤].torrent 0 金币 32.45K 91 次 16天前

​[c.c動漫][10月新番][七大罪 眾神的逆鱗][17][繁中内挂][AVC_AAC][1080P][網盤].torrent 0 金币 34.44K 56 次 9天前

​[c.c動漫][10月新番][七大罪 眾神的逆鱗][18][繁中内挂][AVC_AAC][1080P][網盤].torrent 0 金币 33.66K 49 次 2天前

4月前 #8楼
david19710102
超级版主
备用
4月前 #9楼
1236987410
小有名气
4月前 #10楼
cliff168
一派掌门
感谢分享好东西
4月前 #11楼
chulps
一代宗师
~ 感谢分享 ~ 感谢 ~
4月前 #12楼
Galaxy-Marshal
武林盟主
thank you very much
4月前 #13楼
hai0079
武林盟主
感谢分享!
4月前 #14楼
kofwinner008
小有名气
终于更新了,谢谢分享
4月前 #15楼
碧洋琪1
小有名气
感谢分享!
4月前 #16楼
Eurus
武林高手
感谢分享优质资源!
3月前 #17楼
david19710102
超级版主
0227
2天前 #18楼
游客组