david19710102
超级版主

[2018] [日本] [全集] [完结] [BT下载][碧蓝之海 Grand Blue][12集全][日语中字][MP4][1080P][c-a Raws搬运]

-->


碧蓝之海 

ぐらんぶる (2018)


导演: 高松信司

编剧: 高松信司

主演: 内田雄马 / 木村良平 / 安元洋贵 / 小西克幸 / 安济知佳 / 更多...

类型: 动画

官方网站: grandblue-anime.com

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 2018-07-13(日本)


碧蓝之海的剧情简介 · · · · · ·


  这片大海,在呼唤着我们—— 

  新的学校,新的生活。 

  不会游泳的主人公·北原伊织与值得信赖的伙伴们一起在从未接触过的“水中”世界体验的青春故事。从足尖到发端都能感受到的水之世界,你不想亲自体验一下那样的瞬间吗?  

 

 


#1楼
发帖时间:2018-07-14 13:08:55   |   回复数:8
david19710102
超级版主

[HorribleSubs] Grand Blue - 720P


12 个附件 售价 大小 下载 时间

[HorribleSubs] Grand Blue - 01 [720p].mkv.torrent 0 金币 20.47K 959 次 9月前

[HorribleSubs] Grand Blue - 02 [720p].mkv.torrent 0 金币 18.32K 854 次 9月前

[HorribleSubs] Grand Blue - 03 [720p].mkv.torrent 0 金币 19.10K 672 次 9月前

[HorribleSubs] Grand Blue - 04 [720p].mkv.torrent 0 金币 19.38K 609 次 8月前

[HorribleSubs] Grand Blue - 05 [720p].mkv.torrent 0 金币 31.62K 609 次 8月前

[HorribleSubs] Grand Blue - 06 [720p].mkv.torrent 0 金币 18.55K 623 次 8月前

[HorribleSubs] Grand Blue - 07 [720p].mkv.torrent 0 金币 19.06K 483 次 8月前

[HorribleSubs] Grand Blue - 08 [720p].mkv.torrent 0 金币 18.22K 483 次 7月前

[HorribleSubs] Grand Blue - 09 [720p].mkv.torrent 0 金币 19.22K 301 次 7月前

[HorribleSubs] Grand Blue - 10 [720p].mkv.torrent 0 金币 19.73K 308 次 7月前

[HorribleSubs] Grand Blue - 11 [720p].mkv.torrent 0 金币 18.73K 294 次 7月前

[HorribleSubs] Grand Blue - 12 [720p].mkv.torrent 0 金币 22.87K 354 次 6月前

9月前 #2楼
david19710102
超级版主

c-a Raws搬运

1080P简中


9月前 #3楼
david19710102
超级版主

悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組

1080P简中/繁中  百度网盘 https://pan.baidu.com/s/1DQnJTmqPLlzQv0v2Tr87Vw   密码:cvki


26 个附件 售价 大小 下载 时间

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[碧蓝之海][Grand Blue][01][x264 1080p][GB].torrent 0 金币 13.61K 1113 次 9月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[碧藍之海][Grand Blue][01][x264 1080p][BIG5].torrent 0 金币 13.62K 1568 次 9月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[碧蓝之海][Grand Blue][02][x264 1080p][GB].torrent 0 金币 12.54K 945 次 9月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[碧藍之海][Grand Blue][02][x264 1080p][BIG5].torrent 0 金币 12.54K 1281 次 9月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[碧蓝之海][Grand Blue][03][x264 1080p][GB].torrent 0 金币 12.83K 945 次 9月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[碧藍之海][Grand Blue][03][x264 1080p][BIG5].torrent 0 金币 12.83K 1204 次 9月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[碧蓝之海][Grand Blue][04][x264 1080p][GB].torrent 0 金币 15.13K 875 次 8月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[碧藍之海][Grand Blue][04][x264 1080p][BIG5].torrent 0 金币 15.13K 1071 次 8月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[碧蓝之海][Grand Blue][05][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 15.07K 637 次 8月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[碧藍之海][Grand Blue][05][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 15.07K 896 次 8月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[碧蓝之海][Grand Blue][06][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 14.74K 511 次 8月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[碧藍之海][Grand Blue][06][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 14.74K 651 次 8月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[碧蓝之海][Grand Blue][07][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 14.32K 609 次 8月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[碧藍之海][Grand Blue][07][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 14.32K 833 次 8月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[碧蓝之海][Grand Blue][08][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 14.72K 539 次 7月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[碧藍之海][Grand Blue][08][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 14.72K 770 次 7月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[碧蓝之海][Grand Blue][09][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 28.13K 434 次 7月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[碧藍之海][Grand Blue][09][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 28.13K 665 次 7月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[碧蓝之海][Grand Blue][10][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 15.36K 413 次 7月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[碧藍之海][Grand Blue][10][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 15.36K 518 次 7月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[碧蓝之海][Grand Blue][11][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 14.88K 329 次 7月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[碧藍之海][Grand Blue][11][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 14.88K 469 次 7月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[碧蓝之海][Grand Blue][12 END][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 16.61K 343 次 6月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[碧藍之海][Grand Blue][12 END][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 16.61K 406 次 6月前

【悠哈璃羽字幕社&西农YUI汉化组】[碧蓝之海][Grand Blue][01-12 季度合集][x264 1080p][CHS].torrent 0 金币 23.04K 924 次 5月前

【悠哈璃羽字幕社&西農YUI漢化組】[碧藍之海][Grand Blue][01-12 季度合集][x264 1080p][CHT].torrent 0 金币 22.98K 399 次 5月前

9月前 #4楼
david19710102
超级版主

愛戀字幕社&雪夢字幕組

720P简中/繁中


9月前 #5楼
david19710102
超级版主

极影字幕社

720P简中/繁中


22 个附件 售价 大小 下载 时间

【极影字幕社】★ Grand Blue (烦塔西~☆) 第01-04集 GB_CN 720p HEVC MP4.torrent 0 金币 24.89K 679 次 8月前

【極影字幕社】★ Grand Blue 第01集 BIG5 AVC 720p MP4.torrent 0 金币 11.84K 637 次 8月前

【極影字幕社】★ Grand Blue 第02集 BIG5 AVC 720p MP4.torrent 0 金币 19.97K 686 次 8月前

【極影字幕社】★ Grand Blue 第03集 BIG5 AVC 720p MP4.torrent 0 金币 20.69K 581 次 8月前

【極影字幕社】★ Grand Blue 第04集 BIG5 AVC 720p MP4.torrent 0 金币 21.12K 651 次 8月前

【极影字幕社】★ Grand Blue (烦塔西~☆) 第05集 GB_CN 720p HEVC MP4.torrent 0 金币 23.45K 588 次 8月前

【極影字幕社】★ Grand Blue 第05集 BIG5 AVC 720p MP4.torrent 0 金币 20.20K 532 次 8月前

【极影字幕社】★ Grand Blue (烦塔西~☆) 第06集 GB_CN 720p HEVC MP4.torrent 0 金币 25.05K 518 次 8月前

【極影字幕社】★ Grand Blue 第06集 BIG5 AVC 720p MP4.torrent 0 金币 20.02K 441 次 8月前

【极影字幕社】★ Grand Blue (烦塔西~☆) 第07集 GB_CN 720p HEVC MP4.torrent 0 金币 16.14K 490 次 8月前

【極影字幕社】★ Grand Blue 第07集 BIG5 AVC 720p MP4.torrent 0 金币 21.55K 504 次 8月前

【极影字幕社】★ Grand Blue (烦塔西~☆) 第08集 GB_CN 720p HEVC MP4.torrent 0 金币 23.31K 350 次 7月前

【極影字幕社】★ Grand Blue 第08集 BIG5 AVC 720p MP4.torrent 0 金币 18.97K 378 次 7月前

【极影字幕社】★ Grand Blue (烦塔西~☆) 第09集 GB_CN 720p HEVC MP4.torrent 0 金币 15.38K 308 次 7月前

【極影字幕社】★ Grand Blue 第09集 BIG5 AVC 720p MP4.torrent 0 金币 21.29K 294 次 7月前

【极影字幕社】★ 碧蓝之海 Grand Blue (烦塔西~☆)第10集 GB_CN 720p HEVC MP4.torrent 0 金币 23.35K 252 次 7月前

【極影字幕社】★ Grand Blue 第10集 BIG5 AVC 720p MP4.torrent 0 金币 21.18K 224 次 7月前

【极影字幕社】★ 碧蓝之海 Grand Blue (烦塔西~☆)第11集 GB_CN 720p HEVC MP4.torrent 0 金币 22.90K 168 次 6月前

【極影字幕社】★ Grand Blue 第11集 BIG5 AVC 720p MP4.torrent 0 金币 19.97K 168 次 6月前

【极影字幕社】★ 碧蓝之海 Grand Blue (烦塔西~☆)第12集 GB_CN 720p HEVC MP4.torrent 0 金币 16.55K 119 次 6月前

【極影字幕社】★ Grand Blue 第12集 BIG5 AVC 720p MP4.torrent 0 金币 12.41K 161 次 6月前

【极影字幕社】★ 碧蓝之海 Grand Blue (烦塔西~☆)第01-12集 GB_CN 720p HEVC MP4.torrent 0 金币 20.79K 784 次 6月前

9月前 #6楼
david19710102
超级版主

DHR动研字幕组

720P繁中


8月前 #7楼
binyue1985
一派掌门
都出全了。看豆豆上评论还可以,嗯,下载欣赏下,感谢分享
5月前 #8楼
david19710102
超级版主
1218
4月前 #9楼
游客组