david19710102
超级版主

[2018] [日本] [全集] [完结] [BT下载][刀剑乱舞-花丸- 续 第2季 Zoku Touken Ranbu Hanamaru][12/24集全][日语中字][MP4][720P][时雨

-->


续 刀剑乱舞-花丸- 

続 刀剣乱舞-花丸- (2018)


导演: 越田知明

编剧: ライトワークス(write works)

主演: 市来光弘 / 增田俊树 / 花江夏树 / 冈本信彦 / 井口祐一 / 更多...

类型: 动作 / 动画

官方网站: touken-hanamaru.jp

制片国家/地区: 日本

语言: 日语

首播: 2018-01-07(日本)

季数: 2

集数: 12

单集片长: 24分钟

又名: 刀剑乱舞-花丸- 第二季


续 刀剑乱舞-花丸-的剧情简介 · · · · · ·


  时为公元二二〇五年。 

  是以改变历史为目的的“历史修正主义者”开始对过去实施攻击的时代。 

  被赋予了守护历史这一使命的“审神者”,由他们所唤起的最强付丧神“刀剑男士”。 

  这是,他们以“某个本丸”为舞台,一心一意、开朗明快地生活的“花丸”物语—— 

 

 

作品导航:http://www.btbtt.net/thread-index-fid-981-tid-4319153.htm 

#1楼
发帖时间:2018-01-09 10:15:06   |   回复数:7
david19710102
超级版主

[Ohys-Raws] Zoku Touken Ranbu Hanamaru 720P


13 个附件 售价 大小 下载 时间

[Ohys-Raws] Zoku Touken Ranbu Hanamaru - 01 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.05K 581 次 2018-1-9

[Ohys-Raws] Zoku Touken Ranbu Hanamaru - 02 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.53K 392 次 2018-1-17

[Ohys-Raws] Zoku Touken Ranbu Hanamaru - 03 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 15.24K 322 次 2018-1-24

[Ohys-Raws] Zoku Touken Ranbu Hanamaru - 04 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.89K 329 次 2018-2-1

[Ohys-Raws] Zoku Touken Ranbu Hanamaru - 05 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.25K 336 次 2018-2-7

[Ohys-Raws] Zoku Touken Ranbu Hanamaru - 06 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.15K 315 次 2018-2-15

[Ohys-Raws] Zoku Touken Ranbu Hanamaru - 07 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 12.72K 308 次 11月前

[Ohys-Raws] Zoku Touken Ranbu Hanamaru - 08 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 14.46K 364 次 11月前

[Ohys-Raws] Zoku Touken Ranbu Hanamaru - 09 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 16.30K 287 次 11月前

[Ohys-Raws] Zoku Touken Ranbu Hanamaru - 10 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.36K 336 次 11月前

[Ohys-Raws] Zoku Touken Ranbu Hanamaru - 11 (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 13.48K 238 次 10月前

[Ohys-Raws] Zoku Touken Ranbu Hanamaru - 12 END (BS11 1280x720 x264 AAC).mp4.torrent 0 金币 11.87K 308 次 10月前

[Ohys-Raws] Zoku Touken Ranbu Hanamaru (BS11 1280x720 x264 AAC).torrent 0 金币 21.76K 308 次 10月前

2018-1-9 #2楼
david19710102
超级版主

时雨初空

720P简中/繁中


2018-1-9 #3楼
david19710102
超级版主

八重樱字幕组

720P简中/繁中


2018-1-9 #4楼
david19710102
超级版主

WOLF字幕组

720P简中


12 个附件 售价 大小 下载 时间

【WOLF字幕组】★10月新番【续_刀剑乱舞-花丸-_Zoku Touken Ranbu-Hanamaru-】【第01话】[GB][720P][MP4].torrent 0 金币 14.87K 791 次 2018-1-14

【WOLF字幕组】★10月新番【续_刀剑乱舞-花丸-_Zoku Touken Ranbu-Hanamaru-】【第02话】[GB][720P][MP4].torrent 0 金币 16.47K 742 次 2018-1-21

【WOLF字幕组】★10月新番【续_刀剑乱舞-花丸-_Zoku Touken Ranbu-Hanamaru-】【第03话】[GB][720P][MP4].torrent 0 金币 16.71K 693 次 2018-1-27

【WOLF字幕组】★01月新番【续_刀剑乱舞-花丸-_Zoku Touken Ranbu-Hanamaru-】【第04话】[GB][720P][MP4].torrent 0 金币 22.51K 693 次 2018-2-4

【WOLF字幕组】★01月新番【续_刀剑乱舞-花丸-_Zoku Touken Ranbu-Hanamaru-】【第05话】[GB][720P][MP4].torrent 0 金币 15.22K 693 次 2018-2-10

【WOLF字幕组】★01月新番【续_刀剑乱舞-花丸-_Zoku Touken Ranbu-Hanamaru-】【第06话】[GB][720P][MP4].torrent 0 金币 15.59K 658 次 12月前

【WOLF字幕组】★01月新番【续_刀剑乱舞-花丸-_Zoku Touken Ranbu-Hanamaru-】【第07话】[GB][720P][MP4].torrent 0 金币 14.40K 637 次 11月前

【WOLF字幕组】★01月新番【续_刀剑乱舞-花丸-_Zoku Touken Ranbu-Hanamaru-】【第08话】[GB][720P][MP4].torrent 0 金币 16.00K 595 次 11月前

【WOLF字幕组】★01月新番【续_刀剑乱舞-花丸-_Zoku Touken Ranbu-Hanamaru-】【第09话】[GB][720P][MP4].torrent 0 金币 17.51K 861 次 11月前

【WOLF字幕组】★01月新番【续_刀剑乱舞-花丸-_Zoku Touken Ranbu-Hanamaru-】【第10话】[GB][720P][MP4].torrent 0 金币 13.81K 798 次 11月前

【WOLF字幕组】★01月新番【续_刀剑乱舞-花丸-_Zoku Touken Ranbu-Hanamaru-】【第11话】[GB][720P][MP4].torrent 0 金币 15.03K 700 次 10月前

【WOLF字幕组】★01月新番【续_刀剑乱舞-花丸-_Zoku Touken Ranbu-Hanamaru-】【第12话】【完】[GB][720P][MP4].torrent 0 金币 12.97K 658 次 10月前

2018-1-9 #5楼
david19710102
超级版主

TW网路资源

百度网盘 

01-11  https://pan.baidu.com/s/1d05oQy   密碼:ruie

12  https://pan.baidu.com/s/13LrzUVMBlZWTIe5qvWKwlA  密碼2cyu

2018-1-9 #6楼
david19710102
超级版主
备用
2018-1-9 #7楼
david19710102
超级版主
F
10月前 #8楼
游客组