david19710102
超级版主

[2019] [美国] [犯罪] [连载] [BT下载][浪子神探 Prodigal Son 第一季][更新至10集][英语中字][MP4/MKV][720P/1080P][多版]

-->


浪子神探 

Prodigal Son (2019)


导演: 李·杜兰·克里格

编剧: 克里斯·费达克 / 山姆·斯卡弗

主演: 麦克·辛 / 汤姆·佩恩 / 贝拉米·扬 / 卢·戴蒙德·菲利普斯 / 豪斯顿·塞奇 / 更多...

类型: 悬疑 / 犯罪

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

首播: 2019-09-23(美国)

又名: 不肖子神探 / 忤逆子神探 / 不肖之子 / 回头浪子

IMDb链接: tt9055164


浪子神探的剧情简介 · · · · · ·


  最好的犯罪心理学家之一:马尔科姆·布莱特,利用他的天赋异禀来帮助纽约警局破案。#1楼
发帖时间:2019-09-24 21:21:57   |   回复数:14
david19710102
超级版主

MKV 无字片源


10 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.WEB.x264-TBS[rarbg].torrent 0 金币 8.17K 735 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.HDTV.x264-KILLERS[rarbg].torrent 0 金币 5.13K 630 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.HDTV.x264-KILLERS[rarbg].torrent 0 金币 5.08K 476 次 2月前

Prodigal.Son.S01E04.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 4.49K 392 次 1月前

Prodigal.Son.S01E05.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 4.26K 385 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 4.43K 357 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 4.22K 371 次 1月前

Prodigal.Son.S01E08.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 7.48K 308 次 29天前

Prodigal.Son.S01E09.WEB.x264-TBS[rartv]-[rarbg.to].torrent 0 金币 7.42K 217 次 15天前

Prodigal.Son.S01E10.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 7.46K 196 次 8天前

2月前 #2楼
david19710102
超级版主

MKV 720P无字片源


20 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.720p.WEB.x264-TBS[rarbg].torrent 0 金币 11.92K 490 次 2月前

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 14.56K 756 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.720p.HDTV.x264-KILLERS[rarbg].torrent 0 金币 16.49K 1358 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 16.76K 476 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS[rarbg].torrent 0 金币 15.73K 1330 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.Fear.Response.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 14.98K 350 次 2月前

Prodigal.Son.S01E04.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 14.76K 595 次 1月前

Prodigal.Son.S01E04.Designer.Complicity.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 13.23K 287 次 1月前

Prodigal.Son.S01E05.iNTERNAL.720p.WEB.x264-TRUMP.torrent 0 金币 11.17K 476 次 1月前

Prodigal.Son.S01E05.The.Trip.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 11.78K 238 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 13.96K 469 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.The.Surgeon.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 19.29K 259 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 13.65K 413 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.QandA.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 11.32K 189 次 1月前

Prodigal.Son.S01E08.720p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 11.07K 343 次 29天前

Prodigal.Son.S01E08.Family.Friend.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 19.99K 126 次 28天前

Prodigal.Son.S01E09.720p.WEB.x264-TBS[rartv]-[rarbg.to].torrent 0 金币 11.00K 301 次 15天前

Prodigal.Son.S01E09.Pied-A-Terre.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 16.20K 91 次 15天前

Prodigal.Son.S01E10.720p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 11.03K 266 次 8天前

Prodigal.Son.S01E10.Silent.Night.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 14.37K 98 次 8天前

2月前 #3楼
david19710102
超级版主

MKV 1080P无字片源


20 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.1080p.WEB.x264-TBS[rarbg].torrent 0 金币 16.97K 672 次 2月前

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 28.62K 2555 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.1080p.WEB.x264-TBS[rarbg].torrent 0 金币 16.32K 518 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 30.22K 1330 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.1080p.WEB.H264-BFF[rarbg].torrent 0 金币 16.22K 574 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.Fear.Response.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 30.31K 875 次 2月前

Prodigal.Son.S01E04.1080p.WEB.x264-XLF.torrent 0 金币 15.98K 595 次 1月前

Prodigal.Son.S01E04.Designer.Complicity.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 26.61K 707 次 1月前

Prodigal.Son.S01E05.1080p.WEB.x264-XLF.torrent 0 金币 15.98K 539 次 1月前

Prodigal.Son.S01E05.The.Trip.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 25.08K 441 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.1080p.WEB.H264-METCON.torrent 0 金币 21.95K 259 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.The.Surgeon.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 21.92K 756 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.1080p.WEB.h264-TBS.torrent 0 金币 13.54K 203 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.QandA.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 23.92K 616 次 1月前

Prodigal.Son.S01E08.1080p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 16.04K 322 次 29天前

Prodigal.Son.S01E08.Family.Friend.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 20.74K 350 次 28天前

Prodigal.Son.S01E09.1080p.WEB.x264-TBS[rartv]-[rarbg.to].torrent 0 金币 15.92K 182 次 15天前

Prodigal.Son.S01E09.Pied-A-Terre.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 30.44K 322 次 15天前

Prodigal.Son.S01E10.1080p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 16.00K 168 次 8天前

Prodigal.Son.S01E10.Silent.Night.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 30.70K 392 次 8天前

2月前 #4楼
david19710102
超级版主

人人影视字幕组

MP4 720P中英双语字幕


30 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 241.67K 1666 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E01.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.35K 12243 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 231.72K 910 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E02.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.19K 8271 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 224.22K 665 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E03.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.12K 6216 次 2月前

Prodigal.Son.S01E04.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 251.01K 581 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E04.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.09K 6034 次 1月前

prodigal.son.s01e05.internal.720p.web.x264-trump.zip 0 金币 230.53K 532 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E05.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.25K 5250 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 236.62K 483 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E06.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.11K 5145 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 242.93K 448 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E07.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.v2.mp4.torrent 0 金币 11.15K 4438 次 1月前

prodigal.son.s01e08.720p.web.x264-tbs.zip 0 金币 227.07K 392 次 28天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E08.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 13.54K 4165 次 28天前

prodigal.son.s01e09.720p.web.x264-tbs.zip 0 金币 233.54K 378 次 15天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E09.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.17K 3038 次 15天前

prodigal.son.s01e10.720p.web.x264-tbs.zip 0 金币 229.70K 238 次 8天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E10.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.27K 2702 次 8天前

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.720p+1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 241.67K 21 次 6天前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 108.31K 21 次 6天前

Prodigal.Son.S01E03.Fear.Response.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 104.26K 21 次 6天前

Prodigal.Son.S01E04.Designer.Complicity.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 118.10K 21 次 6天前

Prodigal.Son.S01E05.The.Trip.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 107.15K 14 次 6天前

Prodigal.Son.S01E06.The.Surgeon.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 111.01K 14 次 6天前

Prodigal.Son.S01E07.QandA.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 113.16K 21 次 6天前

Prodigal.Son.S01E08.Family.Friend.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 109.56K 21 次 6天前

Prodigal.Son.S01E09.Pied-A-Terre.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 113.43K 28 次 6天前

Prodigal.Son.S01E10.Silent.Night.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 107.65K 154 次 6天前

2月前 #5楼
david19710102
超级版主

20 个附件 售价 大小 下载 时间

prodigal.son.s01e01.1080p.web.x264-tbs.chs.eng_0.mp4.torrent 0 金币 67.06K 3934 次 2月前

prodigal.son.s01e01.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 223.17K 644 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.89K 3619 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.chs.eng.rar 0 金币 226.32K 882 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.1080p.WEB.H264-BFF.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 65.26K 3122 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.1080p.WEB.H264-BFF.chs.eng.rar 0 金币 215.04K 560 次 2月前

prodigal.son.s01e04.1080p.web.x264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 65.15K 2527 次 1月前

prodigal.son.s01e04.1080p.web.x264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 236.22K 511 次 1月前

prodigal.son.s01e05.1080p.web.x264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 65.40K 2583 次 1月前

prodigal.son.s01e05.1080p.web.x264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 227.76K 1134 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.67K 1834 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.chs.eng.rar 0 金币 227.10K 161 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.49K 1463 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.chs.eng.rar 0 金币 231.68K 273 次 1月前

prodigal.son.s01e08.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.54K 1624 次 29天前

prodigal.son.s01e08.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 223.72K 273 次 29天前

prodigal.son.s01e09.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.15K 1358 次 15天前

prodigal.son.s01e09.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 234.15K 126 次 15天前

prodigal.son.s01e10.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.75K 854 次 8天前

prodigal.son.s01e10.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 216.79K 42 次 6天前

2月前 #6楼
david19710102
超级版主

2月前 #7楼
david19710102
超级版主

MP4ba

MP4 720P/1080P中英双语字幕


18 个附件 售价 大小 下载 时间

浪子神探.Prodigal.Son.S01E01.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.54K 2597 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E01.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 83.91K 2975 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E02.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.51K 2128 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E02.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 80.80K 2506 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E03.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.83K 1764 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E03.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.08K 2016 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E04.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.74K 1673 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E04.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.05K 1974 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E05.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 79.02K 1190 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E05.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.29K 1372 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E06.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.57K 1197 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E06.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 80.49K 1491 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E07.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.57K 952 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E07.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 80.59K 1134 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E08.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.81K 805 次 27天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E08.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.00K 1029 次 27天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E09-E10.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.02K 140 次 2天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E09-E10.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 129.84K 224 次 2天前

2月前 #8楼
david19710102
超级版主

FIX字幕侠

MP4 720P中英双语字幕

百度网盘

S01E01   百度网盘  电驴下载

S01E02   百度网盘  电驴下载

S01E03   百度网盘  电驴下载

S01E04   百度网盘  电驴下载

S01E05   百度网盘  电驴下载

S01E06   百度网盘  电驴下载

S01E07   百度网盘  电驴下载

S01E08   百度网盘  电驴下载


16 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.79K 2408 次 2月前

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.FIX.rar 0 金币 451.25K 392 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.21K 2016 次 2月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.FIX.rar 0 金币 452.41K 350 次 2月前

prodigal.son.s01e03.internal.720p.web.x264-bamboozle.FIX.rar 0 金币 443.77K 273 次 2月前

Prodigal.Son.S01E03.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.33K 1869 次 2月前

prodigal.son.s01e04.internal.720p.web.x264-bamboozle.FIX.rar 0 金币 450.68K 217 次 1月前

Prodigal.Son.S01E04.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.31K 1533 次 1月前

prodigal.son.s01e05.internal.720p.web.x264-trump.FIX.rar 0 金币 445.94K 182 次 1月前

Prodigal.Son.S01E05.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.32K 1337 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.The.Surgeon.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.FIX.rar 0 金币 448.48K 133 次 1月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.27K 1106 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.iNTERNAL.1080p.WEB.h264-TRUMP.FIX.rar 0 金币 449.21K 147 次 1月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.34K 1057 次 1月前

prodigal.son.s01e08.1080p.web.x264-tbs.rar 0 金币 451.66K 91 次 25天前

Prodigal.Son.S01E08.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.33K 756 次 25天前

2月前 #9楼
cliff168
一派掌门

其他外挂字幕

(NEW字幕组)


2月前 #10楼
牛奶小麦
小有名气
感谢楼主分享~~
2月前 #11楼
911degrees
隐世仙人♂
非常感谢,谢谢分享
2月前 #12楼
紫紫小仙女
一代宗师
感谢楼主分享,新剧上线啦
2月前 #13楼
david19710102
超级版主
1210
2天前 #14楼
游客组