david19710102
超级版主

[2019] [美国] [犯罪] [连载] [BT下载][浪子神探 Prodigal Son 第一季][更新至18集][英语中字][MP4/MKV][720P/1080P][多版]

-->


浪子神探 

Prodigal Son (2019)


导演: 李·杜兰·克里格

编剧: 克里斯·费达克 / 山姆·斯卡弗

主演: 麦克·辛 / 汤姆·佩恩 / 贝拉米·扬 / 卢·戴蒙德·菲利普斯 / 豪斯顿·塞奇 / 更多...

类型: 悬疑 / 犯罪

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

首播: 2019-09-23(美国)

又名: 不肖子神探 / 忤逆子神探 / 不肖之子 / 回头浪子

IMDb链接: tt9055164


浪子神探的剧情简介 · · · · · ·


  最好的犯罪心理学家之一:马尔科姆·布莱特,利用他的天赋异禀来帮助纽约警局破案。#1楼
发帖时间:2019-09-24 21:21:57   |   回复数:16
david19710102
超级版主

MKV 无字片源


18 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.WEB.x264-TBS[rarbg].torrent 0 金币 8.17K 882 次 6月前

Prodigal.Son.S01E02.HDTV.x264-KILLERS[rarbg].torrent 0 金币 5.13K 742 次 6月前

Prodigal.Son.S01E03.HDTV.x264-KILLERS[rarbg].torrent 0 金币 5.08K 574 次 6月前

Prodigal.Son.S01E04.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 4.49K 483 次 5月前

Prodigal.Son.S01E05.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 4.26K 469 次 5月前

Prodigal.Son.S01E06.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 4.43K 448 次 5月前

Prodigal.Son.S01E07.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 4.22K 441 次 5月前

Prodigal.Son.S01E08.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 7.48K 392 次 4月前

Prodigal.Son.S01E09.WEB.x264-TBS[rartv]-[rarbg.to].torrent 0 金币 7.42K 322 次 4月前

Prodigal.Son.S01E10.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 7.46K 280 次 4月前

Prodigal.Son.S01E11.WEBRip.x264-XLF.torrent 0 金币 4.45K 266 次 2月前

Prodigal.Son.S01E12.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 7.38K 266 次 2月前

Prodigal.Son.S01E13.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 7.46K 231 次 2月前

Prodigal.Son.S01E14.WEBRip.x264-XLF[rarbg].torrent 0 金币 5.38K 196 次 1月前

Prodigal.Son.S01E15.WEBRip.x264-XLF.torrent 0 金币 4.50K 203 次 1月前

Prodigal.Son.S01E16.WEBRip.x264-XLF.torrent 0 金币 4.07K 175 次 23天前

Prodigal.Son.S01E17.WEBRip.x264-XLF.torrent 0 金币 4.43K 119 次 16天前

Prodigal.Son.S01E18.WEBRip.x264-XLF.torrent 0 金币 4.45K 140 次 9天前

6月前 #2楼
david19710102
超级版主

MKV 720P无字片源


38 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.720p.WEB.x264-TBS[rarbg].torrent 0 金币 11.92K 595 次 6月前

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 14.56K 966 次 6月前

Prodigal.Son.S01E02.720p.HDTV.x264-KILLERS[rarbg].torrent 0 金币 16.49K 1449 次 6月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 16.76K 644 次 6月前

Prodigal.Son.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS[rarbg].torrent 0 金币 15.73K 1414 次 6月前

Prodigal.Son.S01E03.Fear.Response.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 14.98K 462 次 6月前

Prodigal.Son.S01E04.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 14.76K 714 次 5月前

Prodigal.Son.S01E04.Designer.Complicity.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 13.23K 371 次 5月前

Prodigal.Son.S01E05.iNTERNAL.720p.WEB.x264-TRUMP.torrent 0 金币 11.17K 595 次 5月前

Prodigal.Son.S01E05.The.Trip.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 11.78K 336 次 5月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 13.96K 567 次 5月前

Prodigal.Son.S01E06.The.Surgeon.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 19.29K 357 次 5月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.torrent 0 金币 13.65K 518 次 5月前

Prodigal.Son.S01E07.QandA.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 11.32K 259 次 5月前

Prodigal.Son.S01E08.720p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 11.07K 469 次 4月前

Prodigal.Son.S01E08.Family.Friend.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 19.99K 182 次 4月前

Prodigal.Son.S01E09.720p.WEB.x264-TBS[rartv]-[rarbg.to].torrent 0 金币 11.00K 413 次 4月前

Prodigal.Son.S01E09.Pied-A-Terre.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 16.20K 161 次 4月前

Prodigal.Son.S01E10.720p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 11.03K 406 次 4月前

Prodigal.Son.S01E10.Silent.Night.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 14.37K 189 次 4月前

Prodigal.Son.S01E11.720p.WEBRip.x264-XLF.torrent 0 金币 14.17K 252 次 2月前

Prodigal.Son.S01E11.Alone.Time.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 15.24K 259 次 2月前

Prodigal.Son.S01E12.720p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 10.90K 336 次 2月前

Prodigal.Son.S01E12.Internal.Affairs.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 15.39K 168 次 2月前

Prodigal.Son.S01E13.720p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 11.05K 231 次 2月前

Prodigal.Son.S01E13.PROPER.720p.WEBRip.x264-XLF.torrent 0 金币 15.54K 217 次 2月前

Prodigal.Son.S01E14.Eye.of.the.Needle.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 17.73K 140 次 1月前

Prodigal.Son.S01E14.iNTERNAL.720p.WEB.x264-TRUMP[rarbg].torrent 0 金币 11.29K 238 次 1月前

Prodigal.Son.S01E15.720p.WEBRip.x264-XLF.torrent 0 金币 13.68K 231 次 1月前

Prodigal.Son.S01E15.Deaths.Door.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 13.76K 140 次 1月前

Prodigal.Son.S01E16.720p.WEBRip.x264-XLF.torrent 0 金币 12.21K 126 次 23天前

Prodigal.Son.S01E16.The.Job.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 11.82K 105 次 23天前

Prodigal.Son.S01E17.720p.WEBRip.x264-XLF.torrent 0 金币 13.37K 119 次 16天前

Prodigal.Son.S01E17.INTERNAL.720P.WEB.X264-POKE.torrent 0 金币 19.31K 224 次 15天前

Prodigal.Son.S01E17.Stranger.Beside.You.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 14.79K 77 次 15天前

Prodigal.Son.S01E18.720p.WEBRip.x264-XLF.torrent 0 金币 13.70K 147 次 9天前

Prodigal.Son.S01E18.iNTERNAL.720p.WEB.x264-TRUMP.torrent 0 金币 11.09K 119 次 8天前

Prodigal.Son.S01E18.Scheherazade.720p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 13.10K 84 次 8天前

6月前 #3楼
david19710102
超级版主

MKV 1080P无字片源


37 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.1080p.WEB.x264-TBS[rarbg].torrent 0 金币 16.97K 784 次 6月前

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 28.62K 2961 次 6月前

Prodigal.Son.S01E02.1080p.WEB.x264-TBS[rarbg].torrent 0 金币 16.32K 574 次 6月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 30.22K 1694 次 6月前

Prodigal.Son.S01E03.1080p.WEB.H264-BFF[rarbg].torrent 0 金币 16.22K 637 次 6月前

Prodigal.Son.S01E03.Fear.Response.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 30.31K 1183 次 6月前

Prodigal.Son.S01E04.1080p.WEB.x264-XLF.torrent 0 金币 15.98K 665 次 5月前

Prodigal.Son.S01E04.Designer.Complicity.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 26.61K 1029 次 5月前

Prodigal.Son.S01E05.1080p.WEB.x264-XLF.torrent 0 金币 15.98K 623 次 5月前

Prodigal.Son.S01E05.The.Trip.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 25.08K 728 次 5月前

Prodigal.Son.S01E06.1080p.WEB.H264-METCON.torrent 0 金币 21.95K 315 次 5月前

Prodigal.Son.S01E06.The.Surgeon.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 21.92K 1078 次 5月前

Prodigal.Son.S01E07.1080p.WEB.h264-TBS.torrent 0 金币 13.54K 252 次 5月前

Prodigal.Son.S01E07.QandA.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 23.92K 959 次 5月前

Prodigal.Son.S01E08.1080p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 16.04K 392 次 4月前

Prodigal.Son.S01E08.Family.Friend.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 20.74K 672 次 4月前

Prodigal.Son.S01E09.1080p.WEB.x264-TBS[rartv]-[rarbg.to].torrent 0 金币 15.92K 294 次 4月前

Prodigal.Son.S01E09.Pied-A-Terre.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 30.44K 714 次 4月前

Prodigal.Son.S01E10.1080p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 16.00K 245 次 4月前

Prodigal.Son.S01E10.Silent.Night.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 30.70K 798 次 4月前

Prodigal.Son.S01E11.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-TRUMP.torrent 0 金币 16.07K 168 次 2月前

Prodigal.Son.S01E11.Alone.Time.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 29.83K 588 次 2月前

Prodigal.Son.S01E12.1080p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 15.78K 245 次 2月前

Prodigal.Son.S01E12.Internal.Affairs.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 30.70K 448 次 2月前

Prodigal.Son.S01E13.1080p.WEB.x264-TBS.torrent 0 金币 15.20K 210 次 2月前

Prodigal.Son.S01E13.PROPER.1080p.WEBRip.x264-XLF.torrent 0 金币 14.86K 357 次 2月前

Prodigal.Son.S01E14.Eye.of.the.Needle.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb[rarbg].torrent 0 金币 30.98K 385 次 1月前

Prodigal.Son.S01E14.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-TRUMP[rarbg].torrent 0 金币 16.43K 168 次 1月前

Prodigal.Son.S01E15.1080p.WEB.H264-METCON.torrent 0 金币 29.86K 189 次 1月前

Prodigal.Son.S01E15.Deaths.Door.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 29.83K 455 次 1月前

Prodigal.Son.S01E16.The.Job.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 24.98K 434 次 23天前

Prodigal.Son.S01E16.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-TRUMP.torrent 0 金币 15.72K 168 次 23天前

Prodigal.Son.S01E17.1080p.WEB.H264-METCON.torrent 0 金币 29.70K 126 次 16天前

Prodigal.Son.S01E17.INTERNAL.1080P.WEB.X264-POKE.torrent 0 金币 23.18K 140 次 15天前

Prodigal.Son.S01E17.Stranger.Beside.You.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 29.69K 315 次 15天前

Prodigal.Son.S01E18.iNTERNAL.1080p.WEB.x264-TRUMP.torrent 0 金币 16.05K 210 次 9天前

Prodigal.Son.S01E18.Scheherazade.1080p.AMZN.WEBRip.DDP5.1.x264-NTb.torrent 0 金币 29.00K 308 次 8天前

6月前 #4楼
david19710102
超级版主

人人影视字幕组

MP4 720P中英双语字幕


52 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 241.67K 1939 次 6月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E01.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.35K 13713 次 6月前

Prodigal.Son.S01E02.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 231.72K 1057 次 6月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E02.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.19K 9587 次 6月前

Prodigal.Son.S01E03.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 224.22K 798 次 6月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E03.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.12K 7945 次 6月前

Prodigal.Son.S01E04.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 251.01K 686 次 5月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E04.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.09K 7049 次 5月前

prodigal.son.s01e05.internal.720p.web.x264-trump.zip 0 金币 230.53K 658 次 5月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E05.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.25K 6370 次 5月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 236.62K 623 次 5月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E06.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.11K 6776 次 5月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.zip 0 金币 242.93K 574 次 5月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E07.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.v2.mp4.torrent 0 金币 11.15K 5537 次 5月前

prodigal.son.s01e08.720p.web.x264-tbs.zip 0 金币 227.07K 504 次 4月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E08.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 13.54K 5306 次 4月前

prodigal.son.s01e09.720p.web.x264-tbs.zip 0 金币 233.54K 497 次 4月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E09.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.17K 4270 次 4月前

prodigal.son.s01e10.720p.web.x264-tbs.zip 0 金币 229.70K 378 次 4月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E10.中英字幕.HDTVrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.27K 4221 次 4月前

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.720p+1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 241.67K 168 次 4月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 108.31K 210 次 4月前

Prodigal.Son.S01E03.Fear.Response.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 104.26K 238 次 4月前

Prodigal.Son.S01E04.Designer.Complicity.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 118.10K 231 次 4月前

Prodigal.Son.S01E05.The.Trip.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 107.15K 224 次 4月前

Prodigal.Son.S01E06.The.Surgeon.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 111.01K 245 次 4月前

Prodigal.Son.S01E07.QandA.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 113.16K 252 次 4月前

Prodigal.Son.S01E08.Family.Friend.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 109.56K 308 次 4月前

Prodigal.Son.S01E09.Pied-A-Terre.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 113.43K 294 次 4月前

Prodigal.Son.S01E10.Silent.Night.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 107.65K 455 次 4月前

Prodigal.Son.S01E11.Alone.Time.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 211.55K 630 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E11.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.25K 3731 次 2月前

prodigal.son.s01e12.720p.web.x264-tbs.zip 0 金币 253.90K 448 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E12.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.20K 3248 次 2月前

Prodigal.Son.S01E12.Internal.Affairs.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 119.61K 245 次 2月前

prodigal.son.s01e13.720p.webrip.x264-xlf.zip 0 金币 256.43K 371 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E13.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.25K 4445 次 2月前

Prodigal.Son.S01E13.Wait.and.Hope.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 120.42K 203 次 1月前

prodigal.son.s01e14.internal.720p.web.x264-trump.zip 0 金币 249.16K 231 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E14.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.27K 3115 次 1月前

Prodigal.Son.S01E14.Eye.of.the.Needle.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H264-NTb.zip 0 金币 116.00K 203 次 1月前

prodigal.son.s01e15.internal.720p.web.x264-trump.zip 0 金币 254.01K 343 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E15.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.32K 2632 次 1月前

Prodigal.Son.S01E15.Deaths.Door.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 119.25K 98 次 22天前

prodigal.son.s01e16.internal.720p.web.x264-trump.zip 0 金币 240.61K 133 次 22天前

Prodigal.Son.S01E16.The.Job.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 112.30K 322 次 22天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E16.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.07K 2310 次 22天前

prodigal.son.s01e17.internal.720p.web.x264-poke.zip 0 金币 242.33K 301 次 15天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E17.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.21K 2485 次 15天前

Prodigal.Son.S01E17.Stranger.Beside.You.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.zip 0 金币 113.19K 98 次 8天前

prodigal.son.s01e18.internal.1080p.web.x264-trump.zip 0 金币 247.37K 259 次 8天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E18.中英字幕.WEBrip.720P-人人影视.mp4.torrent 0 金币 11.31K 2142 次 8天前

6月前 #5楼
david19710102
超级版主

36 个附件 售价 大小 下载 时间

prodigal.son.s01e01.1080p.web.x264-tbs.chs.eng_0.mp4.torrent 0 金币 67.06K 4599 次 6月前

prodigal.son.s01e01.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 223.17K 826 次 6月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.89K 4095 次 6月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.chs.eng.rar 0 金币 226.32K 980 次 6月前

Prodigal.Son.S01E03.1080p.WEB.H264-BFF.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 65.26K 3591 次 6月前

Prodigal.Son.S01E03.1080p.WEB.H264-BFF.chs.eng.rar 0 金币 215.04K 623 次 6月前

prodigal.son.s01e04.1080p.web.x264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 65.15K 3003 次 5月前

prodigal.son.s01e04.1080p.web.x264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 236.22K 560 次 5月前

prodigal.son.s01e05.1080p.web.x264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 65.40K 3052 次 5月前

prodigal.son.s01e05.1080p.web.x264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 227.76K 1190 次 5月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.67K 2303 次 5月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.HDTV.x264-KILLERS.chs.eng.rar 0 金币 227.10K 196 次 5月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.49K 1932 次 5月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.HDTV.x264-KILLERS.chs.eng.rar 0 金币 231.68K 336 次 5月前

prodigal.son.s01e08.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.54K 2121 次 4月前

prodigal.son.s01e08.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 223.72K 343 次 4月前

prodigal.son.s01e09.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.15K 1855 次 4月前

prodigal.son.s01e09.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 234.15K 266 次 4月前

prodigal.son.s01e10.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.75K 1414 次 4月前

prodigal.son.s01e10.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 216.79K 154 次 4月前

prodigal.son.s01e11.internal.1080p.web.x264-trumpchs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.46K 1141 次 2月前

prodigal.son.s01e11.internal.1080p.web.x264-trumpchs.eng.rar 0 金币 208.61K 175 次 2月前

prodigal.son.s01e12.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.mkv.torrent 0 金币 64.64K 511 次 2月前

prodigal.son.s01e12.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 240.58K 63 次 2月前

prodigal.son.s01e13.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 61.26K 623 次 2月前

prodigal.son.s01e13.1080p.web.x264-tbs.chs.eng.rar 0 金币 209.73K 56 次 1月前

prodigal.son.s01e14.internal.1080p.web.x264-trump.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.43K 1288 次 1月前

prodigal.son.s01e14.internal.1080p.web.x264-trump.chs.eng.rar 0 金币 221.54K 154 次 1月前

prodigal.son.s01e15.internal.1080p.web.x264-trump.chs.eng_0.mp4.torrent 0 金币 65.09K 413 次 1月前

prodigal.son.s01e15.internal.1080p.web.x264-trump.chs.eng.rar 0 金币 231.24K 77 次 1月前

prodigal.son.s01e16.internal.1080p.web.x264-trump.chs.eng2.mp4.torrent 0 金币 63.49K 630 次 23天前

prodigal.son.s01e17.720p.webrip.x264-xlf.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 68.06K 532 次 16天前

prodigal.son.s01e16.internal.1080p.web.x264-trump.chs.eng.rar 0 金币 202.45K 35 次 14天前

prodigal.son.s01e17.720p.webrip.x264-xlf.chs.eng.rar 0 金币 204.95K 49 次 14天前

prodigal.son.s01e18.internal.1080p.web.x264-trump.chs.eng.mp4.torrent 0 金币 64.84K 525 次 9天前

prodigal.son.s01e18.internal.1080p.web.x264-trump.chs.eng.rar 0 金币 207.98K 14 次 1天前

6月前 #6楼
david19710102
超级版主

6月前 #7楼
david19710102
超级版主

MP4ba

MP4 720P/1080P中英双语字幕


32 个附件 售价 大小 下载 时间

浪子神探.Prodigal.Son.S01E01.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.54K 3122 次 6月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E01.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 83.91K 3724 次 6月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E02.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.51K 2576 次 6月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E02.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 80.80K 3024 次 6月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E03.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.83K 2149 次 6月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E03.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.08K 2555 次 6月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E04.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.74K 2048 次 5月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E04.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.05K 2520 次 5月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E05.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 79.02K 1582 次 5月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E05.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.29K 1918 次 5月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E06.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.57K 1582 次 5月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E06.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 80.49K 2002 次 5月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E07.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.57K 1330 次 5月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E07.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 80.59K 1659 次 5月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E08.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.81K 1176 次 4月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E08.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.00K 1554 次 4月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E09-E10.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.02K 518 次 4月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E09-E10.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 129.84K 770 次 4月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E11.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.83K 196 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E11.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 70.54K 371 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E12-E13.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 79.15K 133 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E12-E13.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 156.77K 259 次 2月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E14.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 78.96K 147 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E14.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.56K 266 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E15.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 79.63K 126 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E15.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 82.41K 343 次 1月前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E16.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 77.36K 133 次 21天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E16.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 79.90K 294 次 21天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E17.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 79.06K 133 次 15天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E17.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 81.67K 336 次 15天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E18.HD720P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 79.43K 91 次 6天前

浪子神探.Prodigal.Son.S01E18.HD1080P.X264.AAC.English.CHS-ENG.Mp4Ba.torrent 0 金币 82.11K 189 次 6天前

6月前 #8楼
david19710102
超级版主

FIX字幕侠

MP4 720P中英双语字幕

百度网盘

S01E01   百度网盘  电驴下载

S01E02   百度网盘  电驴下载

S01E03   百度网盘  电驴下载

S01E04   百度网盘  电驴下载

S01E05   百度网盘  电驴下载

S01E06   百度网盘  电驴下载

S01E07   百度网盘  电驴下载

S01E08   百度网盘  电驴下载

S01E09   百度网盘  电驴下载

S01E10   百度网盘  电驴下载

S01E11   百度网盘  电驴下载

S01E12   百度网盘  电驴下载

S01E13   百度网盘  电驴下载  提取码:eecr

S01E14   百度网盘  电驴下载  提取码:qt8x

S01E15   百度网盘  电驴下载  提取码:z4go

S01E16   百度网盘  电驴下载  提取码:9ant

S01E17   百度网盘  电驴下载  提取码:n09v


27 个附件 售价 大小 下载 时间

Prodigal.Son.S01E01.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.79K 2870 次 6月前

Prodigal.Son.S01E01.Pilot.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.FIX.rar 0 金币 451.25K 483 次 6月前

Prodigal.Son.S01E02.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.21K 2457 次 6月前

Prodigal.Son.S01E02.Annihilator.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.FIX.rar 0 金币 452.41K 420 次 6月前

prodigal.son.s01e03.internal.720p.web.x264-bamboozle.FIX.rar 0 金币 443.77K 322 次 6月前

Prodigal.Son.S01E03.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.33K 2226 次 6月前

prodigal.son.s01e04.internal.720p.web.x264-bamboozle.FIX.rar 0 金币 450.68K 259 次 5月前

Prodigal.Son.S01E04.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.31K 1897 次 5月前

prodigal.son.s01e05.internal.720p.web.x264-trump.FIX.rar 0 金币 445.94K 245 次 5月前

Prodigal.Son.S01E05.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.32K 1694 次 5月前

Prodigal.Son.S01E06.The.Surgeon.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.FIX.rar 0 金币 448.48K 182 次 5月前

Prodigal.Son.S01E06.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.27K 1456 次 5月前

Prodigal.Son.S01E07.iNTERNAL.1080p.WEB.h264-TRUMP.FIX.rar 0 金币 449.21K 217 次 5月前

Prodigal.Son.S01E07.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.34K 1421 次 5月前

prodigal.son.s01e08.1080p.web.x264-tbs.rar 0 金币 451.66K 140 次 4月前

Prodigal.Son.S01E08.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.33K 1148 次 4月前

Prodigal.Son.S01E09.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.24K 126 次 2月前

prodigal.son.s01e09.720p.web.x264-tbs.FIX.rar 0 金币 448.89K 35 次 2月前

Prodigal.Son.S01E10.Silent.Night.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb.FIX.rar 0 金币 444.69K 35 次 2月前

Prodigal.Son.S01E10.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.31K 105 次 2月前

Prodigal.Son.S01E11.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.30K 126 次 1月前

Prodigal.Son.S01E12.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.17K 154 次 1月前

Prodigal.Son.S01E13.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.31K 84 次 1月前

Prodigal.Son.S01E14.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.33K 77 次 1月前

Prodigal.Son.S01E15.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.33K 147 次 1月前

Prodigal.Son.S01E16.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.01K 105 次 15天前

Prodigal.Son.S01E17.720p.FIX字幕侠.torrent 0 金币 14.32K 84 次 12天前

6月前 #9楼
cliff168
一派掌门

其他外挂字幕

(NEW字幕组)


6月前 #10楼
牛奶小麦
小有名气
感谢楼主分享~~
6月前 #11楼
911degrees
隐世仙人♂
非常感谢,谢谢分享
6月前 #12楼
紫紫小仙女
一代宗师
感谢楼主分享,新剧上线啦
6月前 #13楼
david19710102
超级版主
0408
1天前 #14楼
游客组