good_kid
武林盟主

[2018] [大陆] [剧情] [连载] [BT下载][知否?知否?应是绿肥红瘦/明兰传.DVD版][73集全][国语中字][WEB-MP4][1080P][Lieqiwang/无水印]

-->

◎译 名 The Story of Ming Lan / 明兰传 / 知否知否应是绿肥红瘦

◎片 名 知否?知否?应是绿肥红瘦

◎年 代 2018

◎产 地 中国大陆

◎类 别 剧情

◎语 言 汉语普通话

◎上映日期 2018-12-25(中国大陆)

◎整理链接   http://www.lieqiwang.com/vod-detail-id-2132.html

◎集 数 78

◎片 长 45分钟

◎导 演 张开宙 Kaizhou Zhang

◎编 剧 曾璐 Lu Zeng / 吴桐 Tong Wu / 郑怡 Yi Zheng

◎主 演 赵丽颖 Liying Zhao

   冯绍峰 Shaofeng Feng

   朱一龙 Yilong Zhu

   施诗 Shi Shi

   张佳宁 Jianing Zhang

   刘钧 Jun Liu

   刘琳 Lin Liu

   高露 Lu Gao

   王仁君 Renjun Wang

   王一楠 Yinan Wang

   李依晓 Xiaoyi Li

   陈瑾 Jin Chen

   王鹤润 Herun Wang

   张晓谦 Xiaoqian Zhang

   李洪涛 Hongtao Li

   曹翠芬 Cuifen Cao

   张佳 Jia Zhang

   杨新鸣 Xinming Yang

   谭希和 Xihe Tan
◎简 介  


 盛家六姑娘明兰从小聪颖貌美,却遭遇嫡母不慈,姐妹难缠,父亲不重视,生母被害去世的困境。她藏起聪慧,掩埋锋芒,忍辱负重逆境成长,在万般打压之下依然自立自强,终历尽艰难为母报仇。在这一过程中,明兰结识了宁远侯府二公子顾廷烨。顾廷烨帮过明兰,也刻薄过明兰,他见过明兰软糯表皮下的聪慧锐利,也见过她刚强性格中的脆弱孤单,对她早已倾心。朝廷风云变幻,在顾廷烨的拥戴下,赵家旁支宗室子弟被立为太子,顾廷烨拿着勤王诏书,大破反贼,而后拥立新帝,成为新朝第一功臣,略施巧计娶了明兰为妻。明兰婚后管家业、整侯府、铲奸佞、除宵小,夫妻二人解除误会建立了深厚的感情,最终明兰与丈夫一同协助明君巩固政权,二人也收获了美满的人生。知否?知否?应是绿肥红瘦[DVD]的截图· · · · · ·

知否?知否?应是绿肥红瘦[DVD]的下载地址· · · · · ·

DVD版无台标无水印!    修复38集,请重新下载


44 个附件 售价 大小 下载 时间

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP01-EP02.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 15.88K 15894 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP03-EP04.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 24.50K 12373 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP05-EP06.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 16.66K 11099 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP07-EP09.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 18.74K 12782 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP10.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 19.80K 12761 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP11-EP13.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 19.29K 11680 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP14.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 22.67K 11166 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP17.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 21.79K 10297 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP15-EP16.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 15.37K 7161 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP18.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 21.62K 10738 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP19-EP20.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 20.20K 11060 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP21-EP22.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 15.15K 11487 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP23-EP24.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 14.92K 10703 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP25.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 15.80K 10549 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP26-EP27.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 22.32K 10416 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP28.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 18.20K 9667 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP29.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 23.67K 10186 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP30-EP32.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 16.73K 12624 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP33.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 18.81K 11739 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP34-EP35.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 15.96K 8219 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP36.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 15.08K 9583 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP37-EP38.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang (2).torrent 0 金币 21.05K 11032 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP39.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 19.25K 9853 次 5月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP40.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 14.90K 9548 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP41-EP42.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 21.52K 10245 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP43-EP44.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 23.69K 10422 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP45.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 14.80K 9013 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP46-EP47.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 21.09K 9366 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP48-EP49.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 21.87K 9135 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP50.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 22.07K 9366 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP51-EP52.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 21.60K 8624 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP53-EP54.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 24.37K 9048 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP55-EP56.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 22.19K 8743 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP57-EP58.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 22.42K 8531 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP59.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 20.39K 8817 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP60-EP61.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 22.28K 8505 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP62.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 22.19K 12784 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP63-EP64.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 23.44K 9947 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP65-EP67.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 16.93K 9413 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP68.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 21.44K 10269 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP69.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 20.27K 9611 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP70-EP71.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 22.15K 10742 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP72.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 23.84K 10689 次 4月前

知否知否应是绿肥红瘦.DVD.EP73.The.Story.of.Ming.Lan.2018.WEB-DL.1080P.X264.AAC-Lieqiwang.torrent 0 金币 15.15K 10770 次 4月前

#1楼
发帖时间:2018-12-25 22:08:35   |   回复数:25
Computer_User
武林高手
趙麗穎主演值得一看
5月前 #2楼
911degrees
隐世仙人♂
非常感谢,谢谢分享
5月前 #3楼
lixiaoyao52
无名小卒
15-16下载不了,编码错误
5月前 #4楼
金枪西门庆
一派掌门
感谢楼主分享,支持。
5月前 #5楼
good_kid
武林盟主
引用 lixiaoyao52:

15-16下载不了,编码错误

是未完整上传种子造成的。请到 lieqiwang 去下载即可

5月前 #6楼
good_kid
武林盟主
好了,已经重新传了
5月前 #7楼
good_kid
武林盟主
修复38集,请重新下载
5月前 #8楼
good_kid
武林盟主
[BT下载][知否?知否?应是绿肥红瘦/明兰传.DVD版][更至45集][国语中字][WEB-MP4][1080P][Lieqiwang/无水印]
4月前 #9楼
good_kid
武林盟主
[BT下载][知否?知否?应是绿肥红瘦/明兰传.DVD版][更至47集][国语中字][WEB-MP4][1080P][Lieqiwang/无水印]
4月前 #10楼
good_kid
武林盟主
[BT下载][知否?知否?应是绿肥红瘦/明兰传.DVD版][更至49集][国语中字][WEB-MP4][1080P][Lieqiwang/无水印]
4月前 #11楼
good_kid
武林盟主
[BT下载][知否?知否?应是绿肥红瘦/明兰传.DVD版][更至50集][国语中字][WEB-MP4][1080P][Lieqiwang/无水印]
4月前 #12楼
good_kid
武林盟主
[BT下载][知否?知否?应是绿肥红瘦/明兰传.DVD版][更至52集][国语中字][WEB-MP4][1080P][Lieqiwang/无水印]
4月前 #13楼
good_kid
武林盟主
[BT下载][知否?知否?应是绿肥红瘦/明兰传.DVD版][更至54集][国语中字][WEB-MP4][1080P][Lieqiwang/无水印]
4月前 #14楼
good_kid
武林盟主
[BT下载][知否?知否?应是绿肥红瘦/明兰传.DVD版][更至56集][国语中字][WEB-MP4][1080P][Lieqiwang/无水印]
4月前 #15楼
good_kid
武林盟主
[BT下载][知否?知否?应是绿肥红瘦/明兰传.DVD版][更至58集][国语中字][WEB-MP4][1080P][Lieqiwang/无水印]
4月前 #16楼
good_kid
武林盟主
[BT下载][知否?知否?应是绿肥红瘦/明兰传.DVD版][更至59集][国语中字][WEB-MP4][1080P][Lieqiwang/无水印]
4月前 #17楼
good_kid
武林盟主
[BT下载][知否?知否?应是绿肥红瘦/明兰传.DVD版][更至61集][国语中字][WEB-MP4][1080P][Lieqiwang/无水印]
4月前 #18楼
good_kid
武林盟主
[BT下载][知否?知否?应是绿肥红瘦/明兰传.DVD版][更至62集][国语中字][WEB-MP4][1080P][Lieqiwang/无水印]
4月前 #19楼
good_kid
武林盟主
[BT下载][知否?知否?应是绿肥红瘦/明兰传.DVD版][更至64集][国语中字][WEB-MP4][1080P][Lieqiwang/无水印]
4月前 #20楼
游客组