BT小子005
版主

[2017] [韩国] [喜剧] [连载] [BT下载][在你背上扣球][全50集][韩语中字][MP4][360P/720P][多版]

-->


[剧 名]: 在你背上扣球/너의 등짝에 스매싱
[播 送]: 韩国TV朝鲜 
[类 型]:TV朝鲜情景剧剧  
[首 播]: 2017年12月04日
[时 间]: 每周一至四晚间7点20各播放一集
[接 档]: 
[导 演]: 金正植
[编 剧]: 李英哲(最佳的一击、High Kick短腿的反击、穿透屋顶的High Kick、致美丽的你)
[演 员]: 朴英奎 朴海美 权伍中 黄雨瑟惠 严贤京 张度妍
[集 数]: 50集
[简 介]: 该剧讲述了作为80万名自营商中的一名自创业者,每年都站在停业边缘上的没落家长不断创业再挑战的故事。
[官 网]: http://broadcast.tvchosun.com/broadcast/program/1/C201700170.cstv


#1楼
发帖时间:2017-12-04 21:30:16   |   回复数:5
BT小子005
版主

NEXT版本-360P无字片源


52 个附件 售价 大小 下载 时间

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E01.171204.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.26K 1267 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E02.171205.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.75K 868 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E03.171206.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.95K 798 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E04.171207.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 17.96K 826 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E05.171211.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.63K 679 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E06.171212.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.85K 826 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E07.171213.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.73K 728 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E08.171214.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.29K 805 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E09.171218.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.03K 763 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E10.171219.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.57K 791 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E11.171220.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.28K 805 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E12.171221.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.59K 714 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E13.171225.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.24K 763 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E14.171226.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.24K 707 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E15.171227.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.73K 700 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E16.171228.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.20K 721 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E17.180101.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.04K 686 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E17.180102.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.30K 749 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E18.180103.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.26K 763 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E19.180104.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.24K 721 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E20.180108.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.49K 651 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E21.180109.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.73K 651 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E22.180110.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 17.97K 686 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E23.180111.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.11K 679 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E24.180115.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 10.93K 658 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E25.180116.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.76K 714 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E26.180117.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.54K 693 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E27.180118.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.54K 707 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E28.180122.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.78K 658 次 9月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E29.180123.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.01K 707 次 9月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E30.180124.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.27K 658 次 9月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E31.180125.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.70K 714 次 9月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E32.180129.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 17.86K 672 次 9月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E33.180130.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 17.97K 742 次 9月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E34.180131.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.04K 721 次 9月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E35.180201.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.27K 700 次 9月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E36.180205.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.89K 672 次 9月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E37.180206.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.29K 707 次 9月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E38.180207.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.03K 721 次 9月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E39.180208.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.82K 721 次 9月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E40.180212.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.52K 749 次 9月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E41.180213.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.50K 651 次 9月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E42.180214.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.19K 735 次 9月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E42.180219.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.46K 693 次 8月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E43.180220.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.09K 749 次 8月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E44.180221.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.65K 637 次 8月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E45.180222.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.27K 672 次 8月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E46.180226.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 17.54K 672 次 8月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E47.180227.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.99K 693 次 8月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E48.180228.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 18.05K 700 次 8月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E49.180301.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 15.32K 721 次 8月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E50.END.180301.360p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 20.35K 798 次 8月前

11月前 #2楼
BT小子005
版主

NEXT版本-720P无字片源


52 个附件 售价 大小 下载 时间

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E01.171204.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 27.92K 1071 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E02.171205.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 26.61K 938 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E03.171206.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.98K 889 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E04.171207.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.22K 861 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E05.171211.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.71K 875 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E07.171213.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.39K 896 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E06.171212.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 15.12K 833 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E08.171214.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 29.22K 847 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E09.171218.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.08K 826 次 11月前

[TV조선]_너의_등짝에_스매싱.E10.171219.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 28.72K 868 次 11月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E11.171220.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 25.97K 868 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E12.171221.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.82K 777 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E13.171225.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 25.91K 819 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E14.171226.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.42K 798 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E15.171227.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.78K 770 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E16.171228.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.29K 840 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E17.180101.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.33K 819 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E17.180102.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.70K 756 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E18.180103.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.68K 763 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E19.180104.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.64K 742 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E20.180108.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.93K 707 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E21.180109.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 15.23K 721 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E22.180110.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.15K 819 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E23.180111.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.53K 784 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E24.180115.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 14.19K 700 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E25.180116.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.33K 763 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E26.180117.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.52K 728 次 10月前

[TV조선] 너의 등짝에 스매싱.E27.180118.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.17K 763 次 10月前

너의 등짝에 스매싱.E28.180122.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.34K 721 次 9月前

너의 등짝에 스매싱.E29.180123.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.85K 756 次 9月前

너의 등짝에 스매싱.E30.180124.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.36K 742 次 9月前

너의 등짝에 스매싱.E31.180125.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.60K 777 次 9月前

너의 등짝에 스매싱.E32.180129.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.07K 728 次 9月前

너의 등짝에 스매싱.E33.180130.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.14K 770 次 9月前

너의 등짝에 스매싱.E34.180131.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.18K 749 次 9月前

너의 등짝에 스매싱.E35.180201.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.93K 833 次 9月前

너의 등짝에 스매싱.E36.180205.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.40K 728 次 9月前

너의 등짝에 스매싱.E37.180206.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.97K 770 次 9月前

너의 등짝에 스매싱.E38.180207.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.85K 784 次 9月前

너의 등짝에 스매싱.E39.180208.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.68K 847 次 9月前

너의 등짝에 스매싱.E40.180212.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.13K 791 次 9月前

너의 등짝에 스매싱.E41.180213.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.14K 714 次 9月前

너의 등짝에 스매싱.E42.180214.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.55K 770 次 9月前

너의 등짝에 스매싱.E42.180219.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.77K 721 次 8月前

너의 등짝에 스매싱.E43.180220.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.20K 749 次 8月前

너의 등짝에 스매싱.E44.180221.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.94K 721 次 8月前

너의 등짝에 스매싱.E45.180222.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.30K 735 次 8月前

너의 등짝에 스매싱.E46.180226.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 11.87K 714 次 8月前

너의 등짝에 스매싱.E47.180227.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.81K 693 次 8月前

너의 등짝에 스매싱.E48.180228.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 12.18K 742 次 8月前

너의 등짝에 스매싱.E49.180301.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 19.90K 826 次 8月前

너의 등짝에 스매싱.E50.180301.720p-NEXT.mp4.torrent 0 金币 13.69K 798 次 8月前

11月前 #3楼
BT小子005
版主

韩迷中字


34 个附件 售价 大小 下载 时间

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第01集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 26.46K 1547 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第02集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 26.93K 1092 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第03集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 25.95K 1064 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第04集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 23.29K 1029 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第05集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 26.76K 1022 次 2月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第06集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 26.40K 861 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第07集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 25.19K 798 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第08集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 26.52K 833 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第09集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 26.07K 798 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第10集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 27.22K 742 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第11集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 25.31K 721 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第12集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 27.17K 805 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第13集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 24.12K 763 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第14集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 23.84K 791 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第15集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 24.68K 826 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第16集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 23.96K 679 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第17集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 28.41K 679 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第18集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 25.14K 693 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第19集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 23.10K 798 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第20集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 24.88K 805 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第21集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 30.46K 875 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第22集][韩语中字][720p][修正版].mp4.torrent 0 金币 27.08K 672 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第23集][韩语中字][720p][修正版].mp4.torrent 0 金币 29.45K 686 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第24集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 32.67K 672 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第25集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 30.91K 791 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第26集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 27.71K 805 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第17集][韩语中字][720p][补发].mp4.torrent 0 金币 30.42K 427 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第27集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 28.57K 707 次 1月前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第28集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 28.06K 602 次 24天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第29集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 29.08K 693 次 24天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第30集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 24.10K 287 次 9天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第31集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 25.43K 308 次 9天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第32集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 24.09K 252 次 9天前

[韩迷字幕组www.hanmi520.com][在你背上扣球][第33集][韩语中字][720p].mp4.torrent 0 金币 24.48K 245 次 9天前

11月前 #4楼
阿拉看
小有名气
中字呢~呜呜~
11月前 #5楼
游客组